Producten

SIMPLICITY UNLEASHED: WHERE COMPLEXITY FINDS ITS ELEGANT SOLUTION

Omaha System

Het Omaha System is een classificatiesysteem. Het is een terminologie- en codestelsel in één. Met Omaha System kun je de gezondheidstoestand, acties en metingen voor een cliënt vastleggen. Het is onder andere toepasbaar in de maatschappelijke gezondheidszorg en in de wijkverpleging.

Omaha System Reference APP (gratis)

We hebben een gratis App ontwikkeld om het Omaha Systeem in meerdere talen te kunnen raadplegen. De App dient als referentie naar het Omaha Systeem.

Download: Google Play Store

Apple App Store

Intellichat.nl

Large Language Models (LLM) worden steeds beter in het herkennen van structuur en context in data. We gaan deze technieken ook steeds meer gebruiken voor onze dagelijkse informatiebehoefte. 

( Binnenkort meer informatie)

www.intellichat.nl

Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van de applicatie en het inrichten van de infrastructuur. 

Website: www.intellichat.nl